zăpadăZĂPADĂ. (Ebr. seleg). Referirile puţine la număr indică raritatea zăpezii în Palestina, unde este foarte rareori găsită la S de Hebron şi este necunoscută de-a lungul coastei mării şi în valea Iordanului. Căderea zăpezii este menţionată numai de două ori (în 2 Samuel 23:20 (= 1 Cronici 11:22) şi în 1 Macabei 13:22). Dar zăpada care acoperă Libanul, „muntele alb", este proverbială (Ieremia 18:14) iar la altitudini mai joase, în Hauran, este relativ frecventă (Psalmul 68:14). Înalte părţi este un fenomen rar, aşa cum sugerează întâmplarea biblică cu Benaia (2 Samuel 23:20).

Zăpada este folosită în sens simbolic în mod variat. Este un lucru dat de Dumnezeu şi aflat sub stăpânirea Lui (Iov 38:22), este una dintre minunile puterii lui Dumnezeu (Iov 37:6; Psalmul 147:16), este dată pentru fertilitate (Isaia 55:10 ş.urm.) şi împlineşte scopuri morale (Iov 38:22-23). Exprimă albeaţa (Exod 4:6; Numeri 12:10; 2 Împăraţi 5:27; Plângerile 4:7; Daniel 7:9) şi, prin urmare, puritatea morală (Daniel 7:9; Marcu 9:3; Matei 28:3; Apocalipsa 1:14). Descrie acceptarea completă a păcătosului care se căieşte (Psalmul 51:7; Isaia 1:18).

J.M.H.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: