Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Abrevieri - IV. Abrevieri generale

ABREVIERI

IV. Abrevieri generale

ad. loc. ad locum (lat.), în locul respectiv
Ac. trad. în gr. a VT făcută de Acuila cca 140 d.Cr.
acad. acadian
apocr. apocrife
aram. aramaic(ă)
asir. asirian(ă)
b. bar/ben (aram./evr.), fiul lui
bab. babilonian(ă)
BM British Museum
cca circa
cap. capitol(e)
cf. confer (lat., vezi, compară cu)
D documentul deuteronomist
de ex. de exemplu
E est, estic, oriental; Elohist
ebr. ebraică
eccl. Lat. (limba) latină eclesiastică
Ecclus. Ecclesiasticus (apocr.)
ed. editor(i)
egipt. egiptean(ă)
engl. englez(ă)
et. etiopean(ă)
ev engleza veche
fen. fenician
fig. figurat
germ. german(ă)
gr. grec, greacă
I documentul iahvist
lat. latin(ă)
lit. literal
loc. cit. loco citato (lat.), în locul citat deja
l.t. latina târzie
LXX Septuaginta (trad. gr. a VT)
Mac. Macabei (apocr.)
mg. (adnotări) marginale
MMM Manuscrisele de la Marea Moartă
mod. modern
MS. manuscrise(e)
Mt./M-ţii Muntele / Munţii
N nord, nordic
NT Noul Testament
n. ed. nota editorului
n tr. nota traducătorului
op. cit. opere citato (lat.), în lucrarea citată mai sus
P documentul levitic
p şi paralel(e)
pass. passim (în mai multe locuri din sursa citată)
Pent. Pentateuh
Pesh. Peshitta
pl. placă (ilustraţie)
Q Quelle (germ.), sursă din care se crede că sunt luate zicerile lui Isus aflate atât în Matei cât şi în Luca
q. v. quod vide (lat.), vezi
R. Rabi
rom. roman
S sud, sudic
sem. semitic
Sirah Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah
s.n. serie nouă
supl. volum suplimentar
s.v. sub verbo (lat.), sub cuvântul
Symm. Symmachus, trad. gr. a VT, sec. al 2-lea d.Cr.
sir. siriac (ă)
ş.a. şi alţii
ş.urm. şi următoarele (versete, etc.)
Targ. Targum
tr.e. traducere engleză
Theod. Theodotion, tr. gr. a VT, sec. al 2-lea d.Cr.
TM textul masoretic
TR Textus Receptus
trad. tradus, traducere
turc. turc(ă)
V vest, vestic
v. verset(e)
vl. vario lectio (lat.), diferite variante
vol. volum(e)
vers. versiunea
VT Vechiul Testament

Vulg. Vulgata

Cele mai citite articole: