Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z


UŢ.

1. Fiul lui Aram şi nepotul lui Sem (Geneza 10:23). În 1 Cronici 1:17 Uţ (ebr. ‘us, înrudit probabil cu arab. ’Awa, numele unei zeităţi) este menţionat între fiii, adică, descendenţii lui Sem.

2. Fiul lui *Nahor şi Milca, şi fratele lui Buz (Geneza 22:21).

3. Fiul lui Dişan şi nepotul lui Seir, Horitul (Geneza 36:28).

4. Ţara Uţ, locul natal al lui Iov (Iov 1:1 cf. Ieremia 25:20 şi Plângerile 4:21), a cărei localizare este incertă. Dintre numeroasele sugestii (de ex. în apropiere de Palmira, în apropiere de Antiohia, sau în N Mesopotamiei), cele mai probabile localizări sunt Hauran, la S de Damasc şi regiunea dintre Edom şi N Arabiei. Prima localizare este sprijinită de Josephus (Ant. 1.145) precum şi de tradiţia creştină şi cea musulmană. Potrivit acestei păreri (preferată de F. I. Anderson, Job, 1976) Uţ este ţara în care s-a stabilit fiul lui Aram.

Mulţi cercetători moderni (de ex. E. Dhorme, Job, E.T. 1967) înclină mai mult spre localizarea din S. Se pare că prietenii lui Iov au venit din vecinătatea Edomului, de ex. Elifaz din Teman (Iov. 2:11). Se pare de asemenea că Uţ era destul de accesibil atât pentru beduinii sabaeni din Arabia cât şi pentru jefuitorii caldei din Mesopotamia (Iov 1:15,17). Postscriptul la LXX localizează Uţ „în regiunile Idumeii şi Arabiei", dar localizarea este bazată în parte pe o identificare neîntemeiată a lui Iov cu Iobab (Geneza 36:33). Uţ din Ieremia 25:20 este asociat cu Filistia, Edom, Moab şi Amon, în timp ce Plângerile 4:21 sugerează că edomiţii ocupau ţara Uţ. Totuşi, LXX omite Uţ în amândouă aceste pasaje şi identificarea acestei ţări cu ţara Uţ a lui Iov este incertă. Faptul că Iov este considerat între locuitorii Răsăritului (1:3; cf. Judecători 6:3, 33; Isaia 11:14; Ezechiel 25:4, 10) pare să confirme o localizare la E de marele rift (Araba), în zona unde Edomul întâlneste V Arabiei.

D.A.H.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: