Vă recomandăm:

Vă recomandăm:

A B C D E F G H I Î J L M N O P R S Ş T Ţ U V Z

Abrevieri - III. Cărţi biblice

ABREVIERI

III. Cărţi biblice

Cărţi din Vechiul Testament
Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1, 2 Samuel, 1, 2 Împăraţi, 1, 2 Cronici, Ezra, Estera, Iov, Psalmul, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Ţefania, Hagai, Zaharia, Maleahi
Cărţi din Noul Testament  
Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1, 2 Tesaloniceni, 1, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacov, 1, 2 Petru, 1, 2, 3 Ioan., Iuda, Apocalipsa

Cele mai citite articole: