AbiezerABIEZER (în ebr. abiezer, „tatăl meu este ajutor").

1. O familie (clan) din Manase (Iosua 17:2) din care s-a tras Ghedeon (Judecători 6:11). Pe vremea lui Ghedeon, clanul locuia în Ofra (Judecători 6:11, 24), localitate care poate fi identificată cu Al-Tayibeh, la N de Bet-Şean. Districtul lui Abiezer este menţionat în Ostraca de la Samaria (nr. 13, 28) datând de la cca. 800 î.Cr. şi este situat la SV de Sihem (vezi LOB, p. 315-327). Iezer (Numeri 26:30) este o prescurtare.

2. Unul dintre cei treizeci de viteji ai lui David (2 Samuel 23:27; 1 Cronici 11:28), născut la Anatot, la 4 km N de Ierusalim. El a comandat divizia a noua a armatei lui David în luna a noua (1 Cronici 27:12).

R.P.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: