AbimelecABIMELEC. (în ebr. abimelek, „regele (divin) este tatăl meu").

1. Regi filisteni din Gherar care poartă acest nume apar în episoadele cu Avraam (Geneza 20:1-18) şi Isaac (Geneza 26:1-33). Similaritatea dintre cele două episoade i-a făcut pe mulţi să creadă că este o repetare, dar este posibil ca Abimelec să fi fost un nume generic dat regilor filisteni (cf. „Faraon", în Egipt); există diferenţe semnificative între întâmplări (şi observaţi relevanţa lui Geneza 20:13 atât pentru Avraam cât şi pentru Isaac). Aluzia la prezenţa filistenilor în Canaan, în zilele patriarhilor, nu este necesar greşită, deoarece „filisteni" poate să însemne că locuitorii din Gherar erau o avangardă a Oamenilor Mării care s-au aşezat ulterior în Palestina; dintre aceste popoare, filistenii au ajuns să fie elementul dominant. În subtitlul Psalmul 34 numele de Abimelec este dat lui Achiş, regele din Gat.

2. Fiul lui Ghedeon, născut de o concubină din Sihem (Judecători 8:31). Cu ajutorul familiei mamei sale el i-a omorât pe toţi cei şaptezeci de fraţi ai săi, cu excepţia lui Iotam. Deşi s-a proclamat singur „rege" - titlu pe care tatăl său l-a refuzat (Judecători 8:23) - teritoriul său nu se poate să se fi extins dincolo de marginea de V a ţinutului lui Manase. După trei ani locuitorii din Sihem s-au întors împotriva lui şi au trecut de partea lui Gaal. Abimelec a răspuns cu vigoare şi cruzime; ulterior a murit în mod ruşinos, în timpul asediului Tebeţului. Pentru a înţelege cadrul arheologic pentru Judecători 9, vezi G. E. Wright, Shechem, 1965, p. 123-128.

3. Preot, fiul lui Abiatar (1 Cronici 18:16), potrivit cu TM, dar probabil că aici este o eroare făcută de scrib, şi ar trebui să fie Ahimelec (cf. 2 Samuel 8:17).

R.P.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: