AbsalomABSALOM (în ebr. absalom), „tatăl este pace" sau „tatăl păcii").

1. Al treilea fiu al lui David, născut de o femeie străină, Maaca, fiica lui Talmai, regele Gheşurului (2 Samuel 3:3). A fost un tânăr frumos, la fel ca şi sora sa Tamar, care a fost violată de Amnon, cel dintâi fiu care i s-a născut lui David, dar de către o altă femeie (2 Samuel 13:1-18). Când Absalom a aflat despre acest incident, l-a omorât pe Amnon, atrăgând astfel mânia tatălui său şi a fugit dinaintea lui la Gheşur (2 Samuel 13:19-39). Prima parte a profeţiei lui Natan s-a împlinit (2 Samuel 12:10). După 3 ani de exil şi după alţi 2 ani de interdicţie de a merge la curtea regală, David l-a reprimit pe fiul său, iar ca răsplată acesta a complotat împotriva tronului său (2 Samuel 15:1-15). Expresia „patruzeci de ani", în v. 7 nu este în acord cu 18:5, şi s-a sugerat că ar trebui să citim „patru". Acum s-a împlinit a doua parte a profeţiei lui Natan (2 Samuel 12:11a). A treia parte (v. 11b) s-a împlinit de asemenea curând după aceea (2 Samuel 16:20-23) şi acum nu mai era cale de întoarcere. Găsim patos şi folos spiritual în cuvintele lui David când leviţii au vrut să ia chivotul legământului în lupta cu regele detronat (2 Samuel 15:25-26). Sfârşitul lui Absalom este binecunoscut. Cu ajutorul lui Huşai (2 Samuel 15:32-37 şi 17:1-16) şi Ioab (2 Samuel 18:1-21; vezi şi 19:1-7), David a putut să-l învingă în luptă. 2 Samuel 18:9-17 descrie moartea lui lipsită de glorie. Psalmul 3 datează din perioada răzvrătirii lui Absalom.

2. Socrul lui Roboam (2 Cronici 11:20-21; numit „Abisalom" în 1 Împăraţi 15:2,17).

3. În Apocrife, un ambasador al lui Iuda Macabeul, tatăl lui Matatia şi Ionatan (1 Macabei 11:70; 13:11; 2 Macabei 11:17).

T.H.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: