accesACCES. În curţile orientale cei care veneau cu o rugăminte înaintea regelui erau prezentaţi de un intermediar care garanta cinstea lor (cf. Barnaba, Faptele Apostolilor 9:27-28). Prezentarea lui Dumnezeu ca Rege în VT (Psalmul 47:7) le-a pus scriitorilor NT o problemă în ce priveşte prosagoge sau accesul păcătosului la Dumnezeu. Păcătosul nu are de la sine un drept de a se apropia de Dumnezeu şi, de aceea, obţine accesul numai prin Cristos (Romani 5:2; Efeseni 2:18; 3:12; 1 Petru 3:18), a cărui moarte îndepărtează bariera de ostilitate (vrăjmăşia) (Efeseni 2:16) şi îi permite credinciosului să se apropie cu încredere de tronul harului (Evrei 4:16).

D.H.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: