AdoniaADONIA. (în ebr. adoniyya, „domnul meu este Iahve").

1. Al patrulea fiu al lui David, născut de soţia sa Haghita. După moartea celor trei fraţi mai în vârstă, el s-a considerat moştenitorul tronului (Amnon a fost omorât de fratele său Absalom, care la rândul lui a murit în timpul răscoalei împotriva tatălui său. Întrucât Chileab, fiul născut de Abigail, nu este menţionat, se presupune că a murit înainte ca să se ridice problema succesiunii la tron.) Se pare, însă, că David i-a promis lui Bat-Şeba (1 Împăraţi 1:7) că fiul lor, Solomon, avea să-l urmeze la tron. Este posibil ca tocmai cunoaşterea acestui fapt să fi fost lucrul care l-a determinat pe Adonia la această încercare zadarnică de a cuceri tronul în timp ce tatăl său era încă în viaţă. Între suporterii lui s-au numărat doi dintre oamenii de încredere ai tatălui său, Ioab, comandantul suprem al armatei, şi preotul Abiatar, şi nu încape îndoială că Adonia a sperat că ei vor atrage armata de partea lui şi vor obţine aprobarea preoţimii. Dar mai înainte ca speranţele lui să se materializeze, cei credincioşi regelui, Natan, profetul-consilier, Ţadoc, preotul, şi Benaia, comandantul gardei regale, au trecut la acţiune. În timp ce Adonia era la un ospăţ în cinstea sprijinitorilor săi, Bat-Şeba a fost sfătuită să se ducă la David şi să-i amintească de jurământul său, şi în timp ce ea vorbea încă cu regele, Natan avea să intre şi să-l mustre pe rege pentru că nu i-a spus despre planurile sale (presupuse) cu privire la Adonia. David a confirmat jurământul făcut lui Bat-Şeba şi a asigurat urcarea pe tron a lui Solomon. Zarva şi vestea întronării au ajuns la urechile lui Adonia şi ale oaspeţilor săi la En-Roguel, şi i-a cuprins panica. Pretendentul la tron s-a refugiat la altar şi Solomon a promis să-i cruţe viaţa cu condiţia că-i va fi loial în viitor (1 Împăraţi 1). Curând după moartea tatălui său, ambiţiile din trecut au revenit. Cel puţin aşa a interpretat Solomon cererea lui Adonia ca să-i fie dată de soţie Abişag, tânăra concubină a tatălui său care l-a îngrijit la bătrâneţe. Având în vedere obiceiurile orientale această acuzaţie de revendicare a tronului probabil că nu a fost lipsită de temei (cf. 2 Samuel 3:7; 16-21). Sentinţa de condamnare la moarte a lui Adonia, care a fost ambiţios şi lipsit de tact, a fost executată fără zăbavă (1 Împăraţi 2:13-25).

2. Unul dintre leviţii pe care Iosafat i-a trimis să-i înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda (2 Cronici 17:8).

3. Unul dintre cei care au pecetluit legământul (Neemia 10:16). Este acelaşi cu Adonicam (Ezra 2:13, etc.).

M.A.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: