AhaiaAHAIA. O regiune mică din Grecia, pe coasta de S a golfului Corint, care a dat de două ori numele întregii ţări. În scrierile lui Homer grecii sunt numiri frecvent ahei. De asemenea, în epoca regilor helenişti, confederaţia Ahee a apărat libertatea republicilor şi, după înfrângerea lor de către romani (146 î.Cr.), numele a fost folosit de romani pentru Grecia în general. Ţinutul a fost administrat la început împreună cu Macedonia şi chiar după organizarea ca provincie separată (27 î.Cr.) a continuat să fie legat de Macedonia (Faptele Apostolilor 19:21; Romani 15:26; 1 Tesaloniceni 1:8). Provincia a făcut parte dintre provinciile senatoriale şi de aceea a fost guvernată de un proconsul (anthypatos, Faptele Apostolilor 18:12), cu două excepţii: între anii 15-44 d.Cr. a fost sub legatul imperial al Moesiei; iar din anul 67 d.Cr. conducerea romană a fost suspendată în întregime timp de câţiva ani, prin bunăvoinţa lui Nero, şi cele vreo 40 de republici din zona aceea s-au bucurat de libertate deplină.

Vechea confederaţie a fost menţinută sub stăpânirea romană, cu capitala la Argos, sediul cultului imperial, dar provincia mai mare a fost guvernată din Corint. Numele apare în NT întotdeauna în legătură cu Corintul şi nu ştim precis dacă se are în vedere numai Corintul sau o regiune mai întinsă (vezi 2 Corinteni 1:1; 9:2; 11:10). Ştim, însă, că a existat o biserică la Chencrea (Romani 16:1) şi că au fost credincioşi în Atena (Faptele Apostolilor 17:34). De aceea, putem presupune că atunci când se referă la casa lui Ştefana ca „cel dintâi rod al Ahaiei" (1 Corinteni 16:15), Pavel aplică termenul la Corint întrucât avea întâietate datorită poziţiei sale de capitală romană. El nu se referă la restul provinciei.

BIBLIOGRAFIE
Pausanias 8, 16.10 - 17.4. Strabo 8; J. Keil, CAH, 11, p. 556-565.

E.A.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: