AsiaASIA. Pentru greci Asia a desemnat fie continentul, fie - mai frecvent - numele regiunii Asia Mică, cu capitala la Efes. Provincia Asia a indus o serie de state greceşti care în secolul al 3-lea î.Cr. au ajuns sub dominaţia regilor Pergamului. În 133 î.Cr., posesiunile regale au fost lăsate moştenire romanilor şi apoi regiunea a fost organizată ca provincie romană, incluzând toată coasta de V a Asiei Mici, împreună cu insulele adiacente; în interior s-a întins până în podişul Anatoliei. A existat o pleiadă de state greceşti care au suferit mai întâi din cauza exploatării romane, dar în perioada NT s-au refăcut şi au devenit cele mai stălucitoare centre ale elenismului din lume. Jurisdicţia romană a fost exercitată prin nouă sau mai multe sesiuni periodice (ogoraioi, Faptele Apostolilor 19:38) peste care prezidau proconsuli senatoriali sau legaţi (anthypatoi, ibid). Republicile greceşti au format o confederaţie a cărei principală modalitate de exprimare era cultul Romei şi al lui Cezar August, oficiat pentru prima oară la Pergam. Nu se ştie sigur dacă „asiarhii" (Faptele Apostolilor 19:31; în rom. „dregători") erau foşti mari preoţi ai cultului sau membri ai adunări federale. În orice caz, ei reprezintă elita politică pro-romană. (J. A. O. Larsen, Reprezentative Government in Greek and Roman Antiquity, 1955, p. 117-120.)

Bisericile au fost plantate la început numai în inima administrativă a provinciei. Toate cele trei centre metropolitane: Pergam, Smirna şi Efes aveau biserici. În afară de acestea, ştim cu certitudine că existau biserici în alte două centre politice din apropiere: Sardis, în valea Hermus (Tiatira şi Filadelfia erau cetăţi importante din aceeaşi regiune) şi Laodicea (pe râul Lycus), la capătul văii Maeander (oraşele mai mici Colose şi Hierapolis erau în apropiere).

BIBLIOGRAFIE
Pliniu, NH 5. 28-41; Strabo 12-14; J. Keil, CAH, 11, p. 580-589; A. H. M. Jones, Cities of the Eastern Roman Provinces, 1971, p. 28-94; D. Magie, Roman Rule in Asia Minor, 2 vol., 1950.

E.A.J.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: