atotputernicATOTPUTERNIC. Termen folosit cu referire la Dumnezeu de 48 de ori în VT (31 dintre cazuri în Iov) pentru a traduce cuvântul evreiesc saddai, şi în textul LXX în câteva versete, cuvântul grecesc pantrocrator. Unii comentatori evrei din vechime au tradus termenul „Atotsuficient" (hikanos în VT evreu-grec din secolul al 2-lea d.Cr. şi mai târziu). Teologii moderni oferă o gamă largă de derivaţii, dar nici una dintre ele nu este certă. În afara VT, numele se pare că este întâlnit în textul aramaic de la Tell Deir Alla, cca. 700 î.Cr. (*SCRIERI) în forma plurală ssdyn, care denotă fiinţe supranaturale. În VT, saddai comunică ideea de putere de a răni sau de a apăra (Psalmul 68:14; 91:1; Isaia 13:6; Ioel 1:15). Numele este folosit de 6 ori în legătură cu patriarhii, aşa cum găsim în Exodul 6:3, uneori în termenul compus ‘el saddai, „Dumnezeu Atotputernicul". Fiecare caz se referă la promisiunea de binecuvântare a lui Avraam şi a urmaşilor săi, şi include ideea de putere, în cartea lui Iov „Atotputernicul" este o paralelă poetică la „Dumnezeu", iar în Rut 1:20-21 este o paralelă la Iahve, arătând că pentru scriitorii acestor cărţi, Dumnezeu este unul şi acelaşi cu Iahve.

Cuvântul grec pantocrator („Atotputemic") apare odată în 2 Corinteni 6:18 şi apare de 9 ori în Apocalipsa unde se pune accent pe puterea lui Dumnezeu (1:8; 4:8; 11:17; 15:3; 16:7; 14; 19:6; 15; 21:22).

BIBLIOGRAFIE
N. Walker, ZAW 72, 1960, p. 64-66; L. Morris în A. E. Cundall şi L. Morris, Judges and Ruth, TOTC, 1968, p. 264-268; K. Koch, VT 26, 1976, p. 299-332; W. Michaelis, TDNT 3, p. 914-915.

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: