AzariaAZARIA. (în ebr. azaryahu, azarya, „Iahve a ajutat").

1. Unul dintre miniştrii lui Solomon, fiul lui Ţadoc (1 Împăraţi 4:2; cf. 1 Cronici 6:9).

2. Un alt ministru al lui Solomon, fiul lui Natan; el a fost căpetenia îngrijitorilor (1 Împăraţi 4:5).

3. Un alt nume al regelui *Ozia (2 Împăraţi 14:21, etc.). Montgomery (Kings, ICC, p. 446) spune că este „numele regal", în timp ce Ozia era numele popular sau numele adoptat. Pentru domnia sa, vezi H. Tadmor, „Azriyau of Yaudi", Scripta Hierosolymitana 8, 1961, p. 232-271.

4, 5. Fiul lui Etan (1 Cronici 2:8) şi fiul lui Iehu (1 Cronici 2:38) în lista genealogică a lui Iuda.

6-8. Fiul lui Ionatan (1 Cronici 6:10; cf. Ezra 7:3), fiul lui Hilchia (1 Cronici 6:13; cf. 9:11; Ezra 7:1) şi fiul lui Ţefania (1 Cronici 6:36) în lista genealogică a lui Levi.

9. Profet, fiul lui Obed, care a încurajat reformele lui Asa (2 Cronici 15:1-8).

10, 11. Doi fii ai lui Iosafat, omorâţi de Ioram la urcarea sa pe tron (2 Cronici 21:2, 4).

12. Eroare de copiere a numelui Ahazia (2 Cronici 22:6).

13, 14. Doi dintre „sutaşii" (centurionii) care au ajutat la restaurarea lui Ioas (2 Cronici 23:1).

15. Marele preot care s-a împotrivit încercării lui Ozia de a aduce tămâie în Templu (2 Cronici 26:16-20).

16. O căpetenie din Efraim care a sprijinit cererea de clemenţă a profetului Obed (2 Cronici 28:12).

17,18. Doi leviţi menţionaţi în legătură cu curăţirea Templului în vremea lui Ezechia (2 Cronici 29:12).

19. Un mare preot din timpul domniei lui Ezechia (2 Cronici 31:10).

20. Un lucrător care a reparat zidul cetăţii (Neemia 3:23).

21. Unul dintre însoţitorii lui Zorobabel (Neemia 7:7; cf. Ezra 2:2 - „Seraia").

22. Un om care a explicat legea după ce Ezra a citit-o (Neemia 8:7).

23. Un preot care a sigilat legământul cu Neemia (Neemia 10:2; cf. Neemia 12:33).

24. Fiul lui Hosea, sprijinitor al lui Ghedalia, care mai târziu a refuzat sfatul lui Ieremia de a rămâne în Palestina (Ieremia 43:2). Numit Iezania în Ieremia 42:1 (cf. Ieremia 40:8; 2 Împăraţi 25:23).

25. Numele ebr. al lui Abed-Nego (Daniel 1:6 ş.urm., 11, 19; 2:17).

J.G.G.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: