Baal-ŢefonBAAL-ŢEFON. „Baal (domn) al nordului". Numele unei localităţi în partea de E a Deltei Nilului, în Egipt, în apropierea căreia israeliţii şi-au aşezat tabăra în timpul Exodului (Exod 14:2, 9; Numeri 33:7); toponimicul derivă de la numele zeului canaanit Baal-Ţefon. În sec. al 13-lea î.Cr. „apele lui Baal" se aflau în preajma reşedinţei Pi-R’messe (Qantir) din Deltă; o scrisoare feniciană din sec. al 6-lea î.Cr. face aluzie la „Baal-Ţefon şi la toţi zeii din Tahpanhes". Aceasta a dus la sugestia că Tahpanhes, actuala localitate Tell Defbneh, la vreo 43 km SSV de Port Said, a fost în trecut acel Baal-Ţefon de la „apele lui Baal", în apropiere de Ra’amses şi de locul Exodului israelit. Eissfeldt şi Cazelles identifică Baal-Ţefon cu Baal-Hasi (în ugaritică; mai târziu Zeus Casios) şi plasează Ţefonul/Casios egiptean la Ras Qasrun, pe ţărmul Mediteranei la vreo 70 km E de Port Said, lângă lacul Serbonis. Totuşi, zeul Baal-Ţefon/Casios era venerat în mai multe locuri din Egiptul de Jos, ajungând la S până la Memphis, aşa încât rămân deschise mai multe posibilităţi de interpretare.

BIBLIOGRAFIE
R. A. Caminos, Late-Egyptian Miscellanies, 1954; N. Aimé-Giron, Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 40, 1940/41, p. 433-460; W. F. Albright în BASOR 109, 1948, p. 15-16 şi în Festschrift Alfred Bertholet, 1950, p. 1-14; RB 62,’1955, p. 332 ş.urm. c.D.W.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: