Cartea VieţiiCARTEA VIEŢII (ebr. seper hayyim; gr. biblos sau biblion zoes, „sulul celor vii").

1. Termenul este folosit cu privire la viaţa naturală, Psalmul 69:28, unde expresia „să fie şterşi din cartea vieţii" înseamnă „să moară". Vezi Exod 32:32 ş.urm., unde Moise se roagă să fie şters din cartea lui Dumnezeu dacă Israelul va finimicit; Psalmul 139:16 („în cartea Ta erau scrise toate zilele care îmi erau rânduite"); Daniel 12:1, unde toţi cei neprihăniţi care vor fi „găsiţi scrişi în carte" vor supravieţui necazul escatologic.

2. În iudaismul de mai târziu şi în NT termenul este folosit cu referire la viaţa viitoare. Astfel, în Isaia 4:3 expresia „oricine va fi găsit scris printre cei vii, la Ierusalim" se referă la viaţa naturală, dar este re interpretată în Targum ca vorbind despre „viaţa veşnică". În NT cartea vieţii este registrul credincioşilor, de ex. Filipeni 4:3; Apocalipsa 3:5; 22:19, etc. La judecata de pe urmă oricine care nu este scris în cartea vieţii va fi aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:12,15); aceasta este cartea vieţii Mielului junghiat (Apocalipsa 13:8; 21:27), în care au fost scrise numele celor aleşi „de la întemeierea lumii" (17:8). Aceeaşi idee este exprimată în Luca 10:20, „numele voastre sunt scrise în ceruri"; Faptele Apostolilor 13:48, „toţi cei ce erau rânduiţi (adică, „scrişi") să capete viaţa veşnică, au crezut".

F.F.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: