chezaşCHEZAŞ. Chezaşul sau garantul este o persoană care îşi asumă responsabilitatea pentru o datorie sau pentru îndeplinirea unui angajament luat de altă persoană. Cuvântul este folosit de asemenea pentru a descrie un lucru depus ca garanţie, pentru a compensa pierderea sau distrugerea lui. Înseamnă de asemenea „certitudine". În acest sens întâlnim cuvântul în Geneza 15:13; 18:13; 26:9; Faptele Apostolilor 12:11.

Scriptura ne sfătuieşte să fim foarte precauţi când este vorba să ne punem chezaşi (Proverbe 11:15; 17:18; 22:26-27). Expresia „a te prinde cu altul" („a bate palma") înseamnă a te pune chezaş (Proverbe 6:1-2; 17:18).

Iuda s-a pus chezaş pe sine pentru eliberarea lui Beniamin (Geneza 43:9; 44:32). Darea de ostateci (2 Împăraţi 18:23; Isaia 36:8) era bazată pe o idee similară. Cuvântul este folosit cu referire la Domnul nostru (Evrei 7:22; cf.Psalmul 119:122).

M.R.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: