cuţitCUŢIT. Cuţitul primitiv de cremene a fost folosit în Orientul Apropiat în mod obişnuit până în vremuri recente alături de cuţitele de metal. În VT este menţionat în legătură cu *circumcizia fiului lui Moise şi a poporului Israel (Exod 4:25; Iosua 5:2-3), poate pentru motive igienice întrucât cuţitul de cremene era folosit o singură dată şi apoi era aruncat. Cuvântul ebr. hereb folosit în aceste pasaje şi în cele despre auto-mutilarea preoţilor deliranţi ai lui Baal (1 Împăraţi 18:28), indică de obicei o sabie scurtă. În Proverbe 30:14 este sinonim cu ebr. ma’akelet, un cuţit folosit la masă. Avraam a luat cu sine o asemenea sabie scurtă pentru a-l junghia pe Isaac (Geneza 22:6); o astfel de sabie a fost folosită de levit pentru a o dezmembra pe concubina sa (Judecători 19:29). Cuvântul ebr. sakkin (Proverbe 23:2) este înrudit cu termen aram. sakkin şi cu cel arab sikkin, „cuţit". VA şi VR urmează termenul cultri din Vulg. când traduc cuvântul ebr. unic mahalapim, „cuţite" (Ezra. 1:9; cf. sir. hlapa). VSR traduce „cădelniţă", pe baza textului din 1 Esdra 2:9 (gr. thyiskai). Traducerea din LXX „de un fel diferit" (gr. parellagmena) redă termenul ebr. dar nu aruncă lumină asupra înţelesului.

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: