Dariu, DariusDARIU, DARIUS (ebr. Dare’yawes; acad., elam. Dariawus; persană veche, Darayavatus; gr. Dareios).

1. Darius Medul, fiul lui Ahaşveroş (Xerxes; Daniel 9:1), a primit conducerea în urma morţii lui Belşaţar (5:30-31) şi a fost făcut rege al caldeilor (9:1) la vârsta de 62 de ani (5:31). El a purtat titlul de „rege" (6:6, 9, 25) iar anii au fost socotiţi în raport cu domnia sa (11:1). El a numit 120 de guvernatori subordonaţi faţă de trei preşedinţi, dintre care unul era Daniel (6:2), care a prosperat în timpul domniei sale (6:28). Potrivit lui Josephus (Ant.10. 249), Daniel a fost mutat de Darius în Media.

Întrucât Darius Medul nu este menţionat pe nume în afara cărţii lui Daniel, iar inscripţiile cuneiforme contemporane nu recunosc nici un rege al Babilonului între Nabonidus (şi Belşaţar) şi urcarea pe tron a lui Cirus, istoricitatea lui Darius a fost contestată şi relatarea din VT despre domnia lui a fost considerată un amestec de tradiţii confuze (H. H. Rowley, Darius the Mede, 1935). Pe de altă parte, naraţiunea are aspectul unei scrieri istorice autentice şi absenţa multor scrieri istorice din această perioadă nu este un motiv pentru care istoricitatea lui Darius să nu fie acceptată.

Au fost făcute multe încercări de a-l identifica pe Darius cu persoane menţionate în textele babiloniene. Două dintre ipotezele cele mai rezonabile îl identifică pe Darius cu (a) Gubaru, (b) *Cirus. Gubaru a fost guvernator al Babilonului şi al regiunii de dincolo de Râu (Eufrat). Totuşi, nu există nici o dovadă că el ar fi fost Med, că ar fi fost rege, numit Darius, fiu al lui Ahaşveroş, sau că ar fi avut în jur de 60 de ani. Cirus, care era înrudit cu Mezii, a fost numit „rege al Mezilor" şi se ştie că avea 62 de ani când a ajuns rege al Babilonului. Potrivit inscripţiilor, el a numit mulţi oficiali subordonaţi iar documentele erau datate în funcţie de anii domniei sale. Această teorie cere ca versetul din Daniel 6:28 să fie tradus: „...În timpul domniei lui Darius, adică în timpul domniei lui Cirus Persanul", ca o explicaţie a faptului că scriitorul ar fi folosit texte care foloseau două nume pentru aceeaşi persoană. Deficienţa acestei teorii constă în faptul că Cirus nu a fost numit nicăieri „fiul lui Ahaşveroş" (dar acesta s-ar putea să fie un termen folosit numai pentru persoane de rang regal) sau „din neamul Mezilor".

2. Darius I, fiul lui Histaspe, care a fost rege în Persia şi în Babilon, unde l-a succedat pe Cambyses (după ce au fost detronaţi doi uzurpatori) şi a domnit între 521-486 î.Cr. El le-a permis evreilor care s-au întors în ţară să reconstruiască Templul din Ierusalim împreună cu Iosua şi Zorobabel (Ezra 4:5; Hagai 1:1; Zaharia 1:1).

3. Darius II (Nothus), care a domnit în Persia şi în Babilon (423-408 î.Cr.), numit „Darius Persanul" în Neemia 12:22, poate pentru a-l deosebi de „Darius Medul", întrucât tatăl lui Jaddua, marele preot, este menţionat într-unul din Papirusurile elephantine din cca. 400 î.Cr., nu este nevoie să presupunem că acest Jaddua a fost marele preot care l-a întâmpinat pe Alexandru în 332 î.Cr. şi că Darius care este menţionat aici este Darius III (Codomanus), care a domnit între cca. 336-331 î.Cr.

BIBLIOGRAFIE
J. C. Whitcomb, Darius the Mede, 1959; D. J. Wiseman, Notes on same Problems in the Book of Daniel, 1970, p. 9-16.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: