DedanDEDAN. O cetate şi un popor din NV *Arabiei, renumiţi pentru rolul jucat în comerţul făcut de caravane (Isaia 21:13; Ezechiel 27:20 - menţiunea din TM în v. 20 probabil că se datorează unei erori de copiere - cf. VSR), întrucât se afla pe binecunoscutul „drum al tămâii" care ducea din S Arabiei în Siria şi la Mediterana. Cetatea este menţionată în strânsă legătură cu Seba în Tabelul *Naţiunilor (Geneza 10:7 - cf. 1 Cronici 1:9) şi în altă parte (Geneza 25:3; 1 Cronici 1:32; Ezechiel 38:13) şi probabil că a jucat un rol important în relaţiile comerciale stabilite de Solomon cu regina din Seba (1 Împăraţi 10). Ajunge să aibă un loc proeminent în textele VT în secolul al 7-lea î.Cr. (Ieremia 25:23; 49:8; Ezechiel 25:13; 27:20) când se poate să fi fost o colonie comerciala a Sebei (von Wissman); acest lucru ne-ar ajuta să explicăm de ce în genealogiile biblice Dedan este asociat atât cu popoarele din Arabia de N cât şi cu cele din S. Cetatea Dedan este menţionată de Nabonid în una dintre inscripţiile sale (ANET; p. 562) şi se pare că a fost cucerită de el, cel puţin pentru o vreme (pe la jumătatea secolului al 6-lea î.Cr.): nişte inscripţii arabe găsite în apropiere de Taima, care menţionează Dedan, cetatea se referă probabil la războaiele lui (POTT, p. 293). Locul unde s-a aflat cetatea Dedan este cunoscut în prezent sub numele al-’Ula, la vreo 110 km SV de Taima. Sunt cunoscute o serie de inscripţii din Dedan care conţin numele unui rege şi al câtorva zei ai poporului Dedan (POTT; p. 294). După această perioadă se pare că regatul a căzut în mâirule perşilor şi apoi (secolele al 3-lea şi al 2-lea î.Cr.?) a ajuns sub stăpânirea regatului Lihyanit. O dată cu sosirea Nabataenilor, Dedan a cedat cetăţii vecine, Hegra (Medain Salin), poziţia de centru principal al acelei regiuni.

BIBLIOGRAFIE
POTT; p. 287-311, în special 293-296, cu bibliografia inclusă, la care adăugăm W. F. Albright, Geschichte und Altes Testament (Festschrift A. Alt), 1953, p. 1-12; H. von Wissmann, RE Supp. Bd. 12, col. 947-969; M. C. Astour, IDBS, p. 222.

G.I.D.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: