DerbeDERBE (în limba licaoniană delbeia, „ienupăr"). În Faptele Apostolilor 14:6 ş.urm. este o cetate din Licaonia, locul cel mai răsăritean pe care l-au vizitat Pavel şi Barnaba când au înfiinţat bisericile din S Galatiei. Pavel şi Sila au vizitat cetatea în călătoria lor spre apus prin Asia Mică (Faptele Apostolilor 16:1). Gaius, tovarăşul de călătorie al lui Pavel era din Derbe (Faptele Apostolilor 20:4; în Textul Apusean este tradus Doberus, care era o localitate din Macedonia). Locul unde se afla Derbe a fost identificat în 1956 de M. Ballance cu Kerti Hüyük, la 21 km NNE de Karaman (Laranda), la vreo 100 km de Listra (cum ar trebui tradus de fapt versetul din Faptele Apostolilor 14:20b: „A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe"). În 1964 M. Ballance a încercat să identifice locul şi mai precis la Devri Şehri, la 4 km SSE de Kerti Hüyük. Este posibil să se fi aflat în afara frontierei de E a provinciei romane Galatia, în regatul vasal Commagene.

BIBLIOGRAFIE
M. Ballance, „The Site of Derbe: A New Inscription", AS 7, 1957, p. 147 ş.urm.; şi „Derbe and Faustinopolis", AS 14, 1964, p. 139 ş.urm.; B. Van Elderen, „Some Archaeological Observations on Paul’s First Missionary Journey", în W. W. Gasque şi R. P. Martin (ed.), Apostolic History and the Gospel, 1970, p. 156 ş.urm.

F.F.B.


0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: