DotanDOTAN. Câmpia fertilă a Dotanului separă dealurile Samariei de munţii Carmel . Oferă o cale uşoară pentru călătorii de la Bet-Şean şi Galaad, în drumul lor spre Egipt. Acesta a fost drumul urmat de ismaeliţii care l-au dus pe Iosif în Egipt. Păşunile bune i-au atras pe fiii lui Iacov de la Sihem, care se află la S, la 32 de km . În apropierea oraşului (în prezent Tell Dota) se află cisterne dreptunghiulare adânci de vreo 3 m, similare cu groapa în care a fost pus Iosif (Geneza 37:17 ş.urm.). Elisei a condus detaşamentul sirian, trimis să-l ia prizonier, de-a lungul drumului de pe deal până la Samaria, la 16 km spre S. Slujitorul lui a fost încurajat de vedenia armatelor cereşti adunate pe deal, la E de oraş (2 Împăraţi 6:13-23).

Excavaţii făcute între 1953 şi 1960 au scos la lumină o cetate cu ziduri din Epoca Veche şi Mijlocie a Bronzului şi o aşezare din Epoca Nouă a Bronzului care se pare că folosise zidul cetăţii vechi. Thothmes III enumeră Dotanul printre cuceririle sale (cca. 1480 î.Cr.). Probabil că a fost unul dintre oraşele absorbite de israeliţi, fără să fie cucerit (cf. Judecători 1:27). Zonele din Epoca Fierului care au fost scoase la lumină prezintă străzi înguste şi case mici, cu pivniţe şi cuptoare de pâine din vremea lui Elisei. Printre descoperiri se află cincisprezece bucăţi de argint într-o cutie de lut, reprezentihd economiile unei persoane. A existat o aşezare şi în perioada asiriană şi elenistică (cf. Iudit 4:6; 7:3).

BIBLIOGRAFIE
Rapoarte de excavaţii de J. P. Free, BA 19, 1956, p. 43-48, din perioada 1953-1955; BASOR 131, 1953, p. 16-29; 135, 1954, p. 14-20; 139, 1955, p. 3-9; 143, 1956, p. 11-17; 147, 1957, p. 36-37; 152, 1958, p. 10-18; 156, 1959, p. 22-29; 160, 1960, p. 6-15; EAEHL 1, p. 337-339.

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: