EfronEFRON.

1. Numele unui „fiu al lui Het" (hitit sau sirian), un fiu al lui Ţofar de la care Avraam a cumpărat peştera Macpela ca loc de îngropare pentru Sara (Geneza 23:8; 25:9; 49:30). Un nume de acelaşi tip (Apran) este cunoscut de la *Alalah, în Siria.

2. Un ţinut deluros dintre Neftoa şi *Chiriat-Iearim care a marcat graniţa lui Iuda (Iosua 15:9; 18:15).

3. Un loc în apropiere de *Betel, cucerit de Abia de la Ieroboam I (2 Cronici 13:19). Numele „Efraim" (2 Samuel 13:23) probabil că poate fi identificat cu Ofra (Iosua 18:23). S-ar putea să fie un cuvânt care înseamnă „provincie" (VT 12, 1962, p. 339). În general este identificat cu et-Taiybeh la cca. 7 km NE de Betel.

4. Un fort intre Aştoret-Carnaim (Carmion) şi Bet-Şan (Scythopolis), cucerit de Iuda Macabeul (1 Macacei 5:46-52; 2 Macabei 12:27-29; Josephus, Ant. 12. 346). Este posibil să fie în prezent et-Taiybeh la SE de Galilea.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: