EsauESAU. Esau a fost cel mai mare dintre fiii gemeni ai lui Isaac (Geneza 25:21-26). Relaţiile lui cu Iacov, fratele său, constituie subiectul unor povestiri bine-cunoscute din Geneza 25:27-34; 27:1 ş.urm.; 32:3-12; 33:1-16. Esau a fost fiul favorit al tatălui său şi intenţia lui Isaac a fost să-i dea lui binecuvântarea care îi revenea de drept fiului mai mare (Geneza 27:1 ş.urm.). Totuşi, supremaţia lui Iacov asupra fratelui său mai mare, care fusese prevestită dinainte precum şi la vremea naşterii lor (Geneza 25:21-26), şi care avea să fie confirmată în cele din urmă în mod involuntar de Isaac care era bătrân (Geneza 27:22-29, 33-37), a fost stabilită.

Din cauza acestei duplicităţi a lui Iacov, strămoşul israeliţilor, s-a născut animozitatea profundă care a dominat relaţiile dintre Israel şi Edom, descendenţii lui Esau. Exemple ale acestui antagonism dintre Israel şi Edom sunt întâlnite în VT (de ex. Numeri 20:18-21; 1 Împăraţi 11:14 ş.urm.; Psalmul 137:7).

Importanţa cea mai mare a referirilor biblice la Esau constă în semnificaţia teologică dată respingerii sale, deşi el deţinea dreptul de succesiune prin faptul că era întâiul născut. Explicaţia biblică este că Domnul l-a urât pe Esau şi l-a iubit pe Iacov (Maleahi 1:2 ş.urm.; Romani 9:12). Esau simbolizează cei pe care Dumnezeu nu i-a ales; Iacov îi reprezintă pe cei pe care Dumnezeu i-a ales.

Dar temeiul acestei alegeri nu a fost vreo diferenţă în viaţa sau caracterul lui Iacov şi Esau. Iacov a fost ales mai înainte ca el şi fratele său să se fi născut. Şi nici chiar „ura" şi „dragostea" lui Dumnezeu nu se poate să fie temeiul alegerii divine, deoarece în cazul acesta alegerea lui Dumnezeu ar depinde de un capriciu sau de o anumită dispoziţie. Dumnezeu Şi-a exercitat voinţa suverană a harului alegerii Sale, El fiind singurul Originator al scopului moral al acestuia. (*ALEGERE.)

În Evrei 12:16 ş.urm. Esau simbolizează pe cei care abandonează speranţa gloriei de dragul lucrurilor care pot fi văzute şi care nu sunt eterne.

J.G.S.S.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: