EsdraelonESDRAELON. Forma greacă a numelui *Izreel. Totuşi, numele greceşti şi ebraice se aplică de fapt la două câmpii diferite, dar învecinate, deşi în unele lucrări moderne termenul Izreel este folosit vag pentru ambele regiuni. Valea propriu-zisă a Izreelului este valea care coboară de la oraşul Izreel la Bet-Şean care domină valea abruptă a Iordanului, având Galilea la N şi Mt. Ghilboa la S.

Esdraelonul este câmpia aluvionară triunghiulară mărginită în partea de SV de creasta Muntelui Carmel, de la Iocneam la Ibleam şi Enganim (în prezent Jenin), mărginită în partea de N de o linie de la Iocneam la dealurile Nazaretului, iar în partea de E de o linie care duce de la Ibleam la Enganim. În partea de E, Izreelul păzeşte intrarea în valea cu acelaşi nume, iar la V, pintenii de SV ai dealurilor Galileii lasă numai o trecătoare îngustă prin care râul Chison curge în câmpia Acra după ce traversează câmpia Esdraelonului. La poalele coastelor Carmelului îndreptate spre NE oraşele importante *Iocneam, *Meghido, *Taanac şi *Ibleam dominau trecătorile principale şi drumurile care traversau partea de V a Palestinei de la N-S, iar acestea, împreună cu (oraşul) Isreel, controlau de asemenea drumul important care mergea de la E la V, de la valea Iordanului până la coasta Mediteranei, singurul drum care nu era stânjenit de culmile dealurilor. Esdraelonul a fost o regiune mlăştinoasă, importantă mai ales pentru aceste drumuri; valea Izreelului a fost importantă pentru agricultură, fiind de asemenea plasată într-o poziţie strategică. Pentru mai multe informaţii geografice, vezi D. Baly, Geography of the Bible, 1974, p. 39, 144-151.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: