Fenix (Phoenix)FENIX (PHOENIX).

1. O pasăre mitologică despre care se credea în vechime că se naşte din cadavrul părinţilor ei. Unii dintre primii creştini (Tertullian, De Resurr. 13.6; cf. 1 Clement 25), au văzut în aceasta o analogie a învierii şi au aplicat-o la Psalmul 92:12 (LXX 91:13); dar este clar că în acest caz phoinix înseamnă „palmier". Phoenix şi palmierul sunt motive frecvente în arta creştină.

2. Portul în care au vrut să ierneze marinarii, în ciuda stăruinţelor lui Pavel (Faptele Apostolilor 27:12). Informaţiile date de Strabo, Ptolomeu şi alţi scriitori par să indice zona Capului Mouros, unde se află Loutro, singurul port bun din S Cretei (James Smith, Voyage and Shipwreck of St. Paul, 1880, p. 90 ş.urm.). Dar Luca spune că Phoenix este „aşezat spre miazăzi-apus şi spre miazănoapte-apus" („vânturi"), adică, în spre V, în timp ce Loutro este spre E. O peninsulă îngustă a separă de un golf îndreptat spre V, dar oferă prea puţin adăpost. Smith, care a atras atenţia asupra pericolului furtunilor de iarnă dinspre V, sugerează că Luca s-a referit la direcţia în spre care bătea vântul, adică, privind spre NE şi SE; dar această idee nu este demonstrată, în afară de cazul că presupunem că este un idiom nautic uitat. Ramsay a crezut că s-ar putea ca Luca să fi înţeles greşit felul în care Pavel a relatat discuţia, dar a lăsat deschisă posibilitatea ca să fi avut loc o schimbare în relieful coastei (cf. HDB). Examinarea făcută recent de Ogilvie sugerează o asemenea schimbare. Partea de V a portului a fost protejată mai bine în trecut şi un cutremur se pare că a închis o intrare dinspre NV în vremurile antice. Continuă să existe o intrare îndreptată spre SV, iar golful nefolosit din V se numeşte încă şi astăzi Phinikia. Ogilvie a descoperit de asemenea că în zona aceea vânturile de iarnă sunt din N şi E: în Faptele Apostolilor 27 vântul care a cauzat dezastrul a fost un vânt din ENE (*EURAQUILO).

BIBLIOGRAFIE
J. B. Lightfoot despre 1 Clement 25; J. Smith, op. cit., p. 87 ş.urm., 251 ş.urm.; R. M. Ogilvie, JTS s.n. 9, 1958, p. 308 ş.urm.

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: