fiarăFIARĂ. Deşi este întâlnit frecvent în cele mai multe din traducerile moderne ale Bibliei, cuvântul „fiară" este în mare măsură perimat ca şi termen specific. Termenul poate fi tradus cu „animal". Continuă să fie folosit în special în lucrări literare (animal sălbatic mare) sau, în sens figurat, (însemnând un om extrem de rău, crud sau violent).

Două cuvinte ebr. sunt traduse de obicei „fiară" - behema (substantiv colectiv) este tradus de asemenea *„vită"; hayya este tradus de asemenea „fiară". Cuvântul be’ir este tradus adesea „fiară", dar uneori este tradus „vită".

În unele pasaje este greu să facem distincţie între behema şi hayya, cum este cazul când apar în acelaşi capitol (Levitic 11) în contexte foarte similare şi se referă amândouă la animale curate: (v. 2) „iată dobitoacele (hayya) pe care să le mâncaţi", dar în v. 39, „dacă moare una din vitele (behema) care vă slujesc de hrană...", în v. 47 hayya are un sens mai larg şi este tradus „dobitoc" (în alte traduceri, „vietate"), în contrast cu v. 2: „Iată dobitoacele (hay) pe care le veţi mânca dintre toate dobitoacele (behema) de pe pământ".

În NT zoon este tradus întotdeauna „fiară", dar în Apocalipsa 4:6 este tradus „făptură vie". Cu excepţia traducerii VSR care în Faptele Apostolilor 23:24 utilizează termenul dobitoace iar în 28:4-5 foloseşte năpârcă; în Faptele Apostolilor 10:12 îl traduce cu dobitoace în 1 Corinteni 15:39 cu făptură şi în Apocalipsa 18:13, traducerile obişnuite păstrează termenul „fiară" pentru ktenos (animal domestic, în special animal de povară) şi therion (animal sălbatic). Prin urmare, VR şi VSR procedează corect când fac distincţie între cele patru făpturi vii şi fiara din Apocalipsa 11:7, pe de-o parte, şi toate pasajele literale, pe de altă parte.

Cuvântul „animal" are în prezent două sensuri. În sens strict, se referă la orice fiinţă vie care simte şi se mişcă, adică, regnul animal în contrast cu regnul vegetal; în sens popular, se referă la animale patrupede, deseori numai la mamifere patrupede, în contrast cu omul, păsările etc. Cuvântul apare de 34 de ori în VT, dar nu există uniformitate în traducere. De exemplu, în primele 12 cazuri, 6 cuvinte ebr. sunt traduse la fel. Situaţia este similară în NT; cuvântul apare de 7 ori şi redă 4 termeni greceşti: therion, tetrapous, ktenos şi zoon. (*ANIMALE.)

G.S.C.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: