gesturiGESTURI. Orientalii gesticulează mult mai mult decât apusenii. Prin urmare, după cum este de aşteptat Biblia menţionează numeroase gesturi. Acestea pot fi împărţite în trei categorii: prima, reacţii fizice la anumite împrejurări; a doua, gesturi convenţionale sau obişnuite; a treia, acţiuni simbolice intenţionate. Gesturile din prima categorie sunt involuntare, iar cele din a doua categorie tind să devină involuntare, prin obişnuinţă.

Nu sunt menţionate multe gesturi din prima categorie; Biblia nu menţionează, de exemplu, ridicarea din umeri sau mişcările capului povestitorului. Anumite semne făcute cu mâna, pentru diferite scopuri, sunt menţionate în Matei 12:49 şi Faptele Apostolilor 12:17. Situaţia oamenilor din apropierea Sa L-au făcut pe Isus să suspine (Marcu 7:34) şi să plângă (Ioan 11:35).

În Scriptură găsim un număr mare de acţiuni convenţionale. Când cineva saluta pe un superior trebuia să se închine şi poate chiar să-i sărute mâna. Prietenii care se salutau prindeau cu mâna bărbia sau barba celuilalt, iar sărutul (Luca 7:44-46) era un gest obişnuit de ospitalitate. Batjocura era exprimată prin clătinarea capului sau printr-o grimasă cu gura (Psalmul 22:7). În comerţ, târgul era pecetluit cu „lovirea" mâinilor (Proverbe 6:1 - traducerea rom. redă ideea, nu expresia originală). Durerea mare era exprimată prin sfâşierea veşmintelor şi prin presărarea de praf pe cap.

Această categorie include de asemenea poziţiile fizice adoptate pentru rugăciune şi pentru binecuvântare. Observaţi de asemenea Exod 6:6 şi Isaia 65:2.

Acţiunile simbolice erau o metodă de instruire profetică; Ezechiel, mai ales, a folosit mult această metodă şi multe dintre acţiunile lui Isus au avut un caracter simbolic. Deseori El i-a atins pe aceia pe care intenţiona să-i vindece; El a suflat peste ucenici, când le-a împărţit Duhul Sfânt (Ioan 20:22). Observaţi de asemenea gestul elocvent al lui Pilat, în Matei 27:24. Vezi de asemenea *PICIOR, *MÂNĂ, *CAP etc.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: