GhedaliaGHEDALIA. (ebr. gedalya sau gedalyahu, „Iahve este mare").

1. Fiul lui Ahicam şi nepotul lui Şafan, Ghedalia a fost numit prim ministru şi guvernator al lui Iuda de către Nebucadneţar II în anul 587 î.Cr. (2 Împăraţi 25:22). Împreună cu profetul Ieremia a primit în grijă câteva prinţese de neam regal şi pe cei care au rămas după războiul babilonian (Ieremia 41:16; 43:6). El şi-a stabilit reşedinţa la Miţpa şi acolo i s-a alăturat şi Ieremia (40:6) precum şi mulţi ofiţeri şi oameni care evadaseră de la duşmani. Acestora li s-a acordat azil cu condiţia să menţină pacea (Ieremia 40:7-12). Totuşi, Baalis, regele lui Amon, a complotat împotriva lui şi l-a provocat pe un ofiţer refugiat, Ismael, să-l asasineze pe Ghedalia (2 Împăraţi 25:25; Ieremia 41:1-3). Teama de represaliile posibile ale babilonienilor i-a determinat pe mulţi evrei să fugă în Egipt, în ciuda avertismentelor lui Ieremia (Ieremia 42). Postul evreiesc din ziua a treia a lunii Tişri comemorează moartea lui Ghedalia (Zaharia 7:5; 8:19). La Lachiş a fost găsită urma imprimata a unui sigiliu purtând inscripţia „Aparţinând lui Ghedalia care este mai mare peste Casă" - este aproape cert că se referă la această persoană.

2. Fiul lui Iedutun, un cântăreţ la harpă şi conducător al corului levitic (1 Cronici 25:3,9).

3. Un preot căsătorit cu o femeie străină pe vremea lui Ezra (Ezra 10:18).

4. Fiul lui Paşhur, un cetăţean cu vază al Ierusalimului şi un oponent al lui Ieremia (Ieremia 38:1, 4-6).

5. Bunicul profetului Ţefania şi nepotul lui Ezechia (Ţefania 1:1).

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: