GheşemGHEŞEM. Menţionat în Neemia 2:19; 6:1-2 ca unul dintre principalii oponenţi ai lui Neemia; poate fi identificat în mod aproape cert cu Gaşmu din Neemia 6:6. În aceste pasaje el este numit pur şi simplu „arabul", dar este evident că era o persoană influentă. Două inscripţii aruncă lumină asupra identităţii acestui om. Una este pe o piatră memorială din Dedanul antic (în prezent el-’Ula), datată „în zilele lui Jasm (formă dialectală a numelui Ghesem) fiul lui Şahru", atestând în felul acesta faima numelui Ghesem în Arabia de N. Cealaltă inscripţie este o dedicaţie aramaică pe un vas de argint dintr-un templu arab din Delta de E a Egiptului. Ea spune: „Ce a adus Qaynu, fiul lui Ghesem, regele Chedarului (ca jertfă) pentru (zeiţa) Han Ilar". Această inscripţie a succesorului său arată că Ghesem a fost regele (şeful suprem al) poporului tribal şi al negustorilor din deşert din *Chedar, în Arabia de N, un loc atestat în Biblie. Regele Persiei a menţinut relaţii bune cu arabii din perioada când a invadat Egiptul, în 525 î.Cr. (cf. Herodot, 3. 4 ş.urm., 88) şi lucrul acesta ne ajută să înţelegem afirmaţia din Neemia 6:6, deoarece o plângere a lui Gaşmu, adresată regelui Persiei, nu era trecută cu vederea. Cu privire la vasul de argint şi la informaţii mai complete despre Ghesem, vezi I. Rabinowitz, JNES 15, 1956, p. 2, 5-9 şi pi. 6-7. Vezi de asemenea W. F. Albright, „Dedan" în volumul aniversar al lui Alt, Geschichte und Altes Testament, 1953, p. 4, 6 (inscripţia de la Dedan).

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: