GhetsimaniGHETSIMANI. (Din aram. gat semen, „presă de ulei"). O grădină (kepos, Ioan 18:1) la E de Ierusalim, dincolo de valea Chedron şi în apropiere de Muntele Măslinilor (Matei 26:30) . Era un loc favorit de retragere pentru Cristos şi pentru ucenicii săi şi a devenit scena agoniei, a trădării lui Iuda şi a arestării (Marcu 14:32-52). Probabil că am putea face un contrast cu Edenul, ca o grădină unde al doilea Adam a biruit ispita. Acţiunea lui Cristos în Ghetsimani (Luca 22:41) a dat naştere obiceiului creştin de a îngenunchia la rugăciune. Locul latin tradiţional este la E de drumul şi podul spre Ierihon, peste Chedron, şi conţine măslini despre care se spune că datează din secolul al 7-lea d.Cr. Este un pătrat cu latura de 50 m şi a fost împrejmuit cu un zid de către Franciscani în 1848. Grădina corespunde cu poziţia indicată de Eusebius şi Jerome, dar este considerată de Thomson, Robinson şi Barclay prea mică şi prea aproape de drum. Grecii au împrejmuit un loc învecinat mai spre N. La NE de Biserica Sf. Maria există un teren mai întins unde existau grădini mai izolate, puse la dispoziţia pelerinilor, şi Thomson consideră că acolo s-a aflat grădina originală. Pomii originali au fost tăiaţi de Titus (Josephus, BJ 5. 523).

BIBLIOGRAFIE
W. M. Thomson, The Land and the Book, 1888, p. 634; G. Dalman, Sacred Sites and Ways, 1935, p. 321 ş.urm.

D.H.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: