grânar


GRÂNAR. Există 4 cuvinte ebr. traduse, cu cuvântul „grânar" „arie de treierat" sau „hambar" după cum urmează:

1. goren, „arie de treierat" (Iov 39:12) (*AGRICULTURĂ).

2. megura, „grânar" (Hagai 2:19).

3. ’asam, „grânar", „hambar" (Proverbe 3:10).

4. mamme’-gora, „grânar", „hambar" (Ioel 1:17). Un bazin de apă uscat, săpat în pământ, şi care era acoperit cu un strat gros de pământ era folosit deseori ca grânar. În asemenea condiţii grâul putea fi păstrat timp de mai mulţi ani (*ORAŞE-MAGAZII).

În NT cuvântul gr. apotheke, „un loc de depozitare", este folosit în sens literal (Matei 6:26; Luca 12:18, 24) şi în sens metaforic, indicând cerul (Matei 13:30).

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: