HermonHERMON. (ebr. hermon, „sanctuar"). Un munte din lanţul muntos Anti-Liban , cel mai înalt (2.814 m) din apropierea Palestinei. Este numit de asemenea Mt. Sirion (ebr. Sion, Deuteronom 4:48) şi era cunoscut de amoriţi sub numele Senir (Şenir) (Deuteronom 3:9). Trebuie remarcat, însă, ca în Cântarea Cântărilor 4:8 şi 1 Cronici 5:23 se face distincţie între Hermon şi *Senir (cf. GTT, p. 41; DOTT, P-49).

Era considerat un loc sacru de către locuitorii originali ai Canaanului (cf. „Baal-Hermon", Judecători 3:3; „Baal-Gad", Iosua 13:5 etc.) şi a format graniţa de N a teritoriilor cucerite de israeliţi de la amoriţi (Deuteronom 3:8; Iosua 11:17 etc.). Vârful muntelui este de obicei înzăpezit tot timpul anului şi zăpada cauzează rouă abundenţă, în contrast puternic cu pământul pârjolit al acelei regiuni (probabil de aici vine aluzia psalmistului în Psalmul 133:3), iar gheaţa care se topeşte constituie o sursă majoră pentru Iordan. Hermonul este identificat în zilele noastre cu Jebd es-Şeic, „muntele Şeicului", la 48 km SV de Damasc (în privinţa aceasta vezi şi GTT, p. 83). Faptul că se află aproape de Cezarea lui Filip i-a determinat pe unii să sugereze că Hermonul este „muntele înalt ’ (Marcu 9:2 etc.) unde a avut loc *schimbarea la faţă.

În unele traduceri ale Psalmul 42:6 (AV) se face referire la „hermoniţi", dar probabil că ar trebui citit „Hermonurile", indicând cele trei vârfuri ale Mt. Hermon.

J.D.D.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: