HorHOR.

1. Un munte la graniţa cu Edomul unde a fost îngropat Aaron (Numeri 20:22-29; 33:37-39; Deuteronom 32:50); s-ar putea să fie Mosera (Deuteronom 10:6), deşi Numeri 33:30, 39 face distincţie între aceşti doi munţi. Locul era în regiunea Cadeş (Numeri 20:22; 33:37). O traducere mai corectă este „Hor, muntele", sugerând că era un loc deosebit.

Josephus (Ant. 4. 82) a crezut că Hor era în apropiere de Petra, iar tradiţia l-a identificat cu Jebel Nebi Harun, un vârf semeţ înalt de 1.460 m, la V de Edom. Totuşi, acesta este departe de Cadeş.

A mai fost sugerat Jebel Madeira, la NE de Cadeş, pe graniţa de NV a Edomului, deoarece Israelul a început să înconjoare Edomul la Mt. Hor (Numeri 21:4) şi este posibil ca Aron să fi fost îngropat acolo „în faţa întregii adunări" (Numeri 20:22-29). Totuşi, locul ar trebui căutat pe „drumul Atarim" de la Cadeş-Barnea spre Arad, deoarece este menţionat întotdeauna în legătură cu această călătorie (vezi textele de mai sus).

2. Un munte pe graniţa de N a Israelului, probabil unul dintre vârfurile nordice ale munţilor libanezi din apropierea coastei mării. Pe baza textului din Iosua 13:4, graniţa de N a „ţării care rămâne (de cucerit)" includea regiunea Byblos şi se întindea până la Afec, pe graniţa amorită. Este posibil ca, Mt. Hor să fi fost unul dintre vârfurile de NV din munţii Libanului la N de Byblos, cum este Ras Shaqqah.

J.A.T.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: