HoseaHOSEA. (ebr. hosea’).

1. Numele original al lui Iosua (Numeri 13:8; cf. Deuteronom 32:44) care a fost schimbat de Moise (Numeri 13:16).

2. Un funcţionar instalat de David peste efraimiţi (1 Cronici 27:20).

3. Fiul lui Ela; al 20-lea rege al regatului de N al lui Israel, care a luat tronul de la Pecah prin asasinarea lui (2 Împăraţi 15:30) (în trad. rom. Osea) şi a domnit timp de 9 ani (1 Împăraţi 17:1). În timpul domniei lui Pecah (cca. 733 î.Cr.), Tiglat-Pileser III cotropit o mare parte a Israelului şi susţine că l-a pus pe tron pe Hosea (Osea, în trad. rom.), ca rege vasal (ANET, p. 284). Aşteptându-se să primească sprijin de la faraonul So, Hosea a încetat să plătească tribut, şi ca urmare, Salmanaser V a înaintat cu trupele sale (724 î.Cr.). Când Hosea a cerut pace, Salmanaser l-a arestat şi a ocupat ţara, cucerind în cele din urmă Samaria în 722 î.Cr., punând capăt regatului de N al lui Israel (2 Împăraţi 17:3-6). Hosea, a cărui moarte nu ne este relatată, se pare că a încercat să schimbe politica religioasă a predecesorilor săi, deoarece ni se spune că el a făcut ce este rău, totuşi, nu ca regii lui Israel dinaintea lui (2 Împăraţi 17:2).

4. Un martor la legământul poporului cu Iahve, după exil (Neemia 10:23).

D.W.B.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: