IsaharISAHAR.

1. Al cincilea fiu al lui Iacov şi Lea şi al nouălea fiu al lui Iacov (Geneza 30:18; 35:23). Numele ar putea fi derivat de la termenii ebr. is, „bărbat" şi sakar, „plată", adică, „lucrător plătit", deşi alţii arată o legătură mai puţin probabilă cu o formă verbală care înseamnă „Fie ca (Dumnezeu) să arate îndurare". Porţiunea tribală a lui Isahar a fost între Mt. Ghilboa şi dealurile din Galilea inferioară, la extremitatea de E a Văii Izreel, dar graniţele nu pot fi trasate cu precizie. În unele liste (de ex. Judecători 1:30) Isahar nu este menţionat şi se poate să fi fost inclus alături de Zabulon (la fel cum Simeon a fost încorporat în Iuda). De asemenea, se pare că Manase s-a întins spre N în teritoriul lui Isahar. Şaisprezece cetăţi şi satele asociate cu ele au fost date lui Isahar (Iosua 19:17-23; cf. 17:10-11).

Legătura strânsă dintre Zabulon şi Isahar este arătată în faptul că sunt incluşi într-o binecuvântare comună (Deuteronom 33:18-19). Nu încape îndoială că muntele menţionat este Tabor, unde se afla un sanctuar comun.

Isahar a luat parte la campania condusă de Debora, care se poate să fi provenit din tribul său (Judecători 5:15), deşi nu este menţionat în naraţiunea în proză (cap. 4). Bătălia a început în teritoriul lui Isahar şi a zdrobit complet stăpânirea canaanită în ţinuturile de câmpie. Un judecător, Tola, a fost din tribul lui Isahar (Judecători 10:1) la fel ca şi uzurpatorul Baeşa (1 Împăraţi 15:27). Isahar (a fost unul dintre cele douăsprezece districte administrative stabilite de Solomon (1 Împăraţi 4:17).

Binecuvântarea dată de Iacov (Geneza 49:14-15) a fost privită ca dovadă că o parte din Isahar locuia în ţară în perioada Amarna, menţinându-şi poziţia prin efectuarea unor munci forţate pentru stăpânitorii canaaniţi. Dar mustrarea subînţeleasă s-ar putea să fie o simplă afirmare a faptului că prosperitatea materială l-a făcut supus şi decadent. Pe vremea lui David, însă, tribul a dobândit o reputaţie de înţelepciune (1 Cronici 12:32), un fapt întâlnit din nou în afirmaţia talmudică potrivit căreia cei mai înţelepţi membri ai Sanhedrinului au provenit din Isahar.

2. Al şaptelea fiu al lui Obed-Edom, un levit păzitor al porţii din perioada lui David (1 Cronici 26:5).

BIBLIOGRAFIE
LOB, p. 200, 212, 223, 232 ş.urm.; A. Alt, PJB 24, 1928, p. 47 ş.urm.; W. F. Albright, JAOS 74, 1954, p. 222 ş.urm.; S. Yeivin, Mélanges A. Robert, 1957, p. 100 ş.urm.

A.E.C.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: