schimbători de baniSCHIMBĂTORI DE BANI. „Schimbătorii de bani" din Matei 25:27 erau bancherii (trapezitai) obişnuiţi; de aici se pare că vine zicătoarea atribuită Domnului nostru: „Fiţi bancheri experţi" - adică, demni de încredere şi pricepuţi când este vorba să descopere ce este fals. O categorie specializată de schimbători de bani funcţiona în incinta Templului, probabil în Curtea Neamurilor - kollybistai (Matei 21:12; Marcu 11:15; Ioan 2:15) sau kermatistai (Ioan 2:14). Primul titlu deriva de la un cuvânt de origine semitica indicând rată de schimb sau comision; al doilea cuvânt, strict vorbind, se referă la cineva care se ocupă cu mărunţiş. Acest schimb se datora faptului că banii pentru Templu, inclusiv taxa obligatorie de o jumătate de siclu (Exod 30:13; cf. Matei 17:24, vezi şi E. Schürer, HJP, 2, 1978) trebuia să fie plătită cu monedă standard din Tir, al căror nivel de puritate a argintului era ridicat, şi nu cu monedă romană standard. A fost instituită o taxă de schimb (tratatul Mişna Sheqatim, passim) şi astfel s-a deschis calea pentru diferite abuzuri (adăugaţi pasajele din HHT despre Matei 21:12, la cele din SB). Curăţirea Templului de către Domnul a inclus răsturnarea meselor acestor schimbători de bani în vremea sărbătorii Paştelor (care era fără îndoială un sezon foarte rentabil).

A.F.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: