MediaMEDIA. (În ebr. madai; în asir. (A)mada; în persiană veche Mada; în gr. Medai).

Media a fost numele ţinutului care se întinde în partea de MV a Iranului, la SV de Marea Caspică şi la N de Munţii Zagros, acoperind provincia care astăzi se numeşte Azerbaidjan şi o parte din ţinutul persan al Kurdistanului. Locuitorii se numeau mezi şi erau iafetiţi (adică, urmaşii lui Iafet, n.tr.) (Geneza 10:2), a căror genealogie ariană este confirmată de Herodot (7.62), de Strabo (15. 2.8) şi prin urme ale limbii lor care au supravieţuit. Mezii erau locuitori ai stepei. Numele lor a fost menţionat pentru prima dată de Salmanasar III care a făcut incursiuni în câmpiile lor în anul 836 î.Cr., ca să obţină faimoasa lor rasă de cai. Mai târziu, regii asirieni care l-au urmat au căutat să ţină deschise trecătorile din partea de E pentru comercianţi. Adad-nirari al III-lea (810-781 î.Cr.) afirmă că a cucerit „ţara mezilor şi Parsua (Persia)", ca de alt fel şi Tiglat-Pileser al III-lea (743 î.Cr.) şi Sargon al II-lea (716 î.Cr.). Acesta din urmă a exilat pe unii israeliţi în Media (2 Împăraţi 17:6; 18:11), după ce a cotropit ţara care era condusă de Dayaukku (Deioces), pe care l-a exilat pentru o vreme la Hamat.

Esar-Hadon i-a ţinut în jug pe vasalii săi mezi printr-un tratat (Iraq 20, 1958, p. 1-91), dar curând aceştia s-au răzvrătit şi s-au alăturat sciţilor (Ashguza) şi cimerienilor împotriva puterii în declin a Asiriei, după anul 631 î.Cr. Sub Fraortes au început atacuri deschise care au culminat cu căderea Ninivei (612 î.Cr.) şi a Haranului (610 î.Cr.), în mâinile lui Kyaxares din Media şi a aliaţilor săi babilonieni. Mezii au deţinut control asupra tuturor ţărilor din partea de N a Asiriei şi s-au războit cu Lidia până când au semnat tratatul de pace, în anul 585 î.Cr.

În 550 î.Cr., Cirus din Anshan (*ELAM) l-a înfrânt pe Astyages şi a pus stăpânire pe Media, capturând capitala Ecbatana şi adăugându-şi la titlurile pe care le avea şi titlul „Rege al mezilor". Multor mezi li s-au dat funcţii de răspundere, iar obiceiurile şi legile lor au fost combinate cu cele ale perşilor (Daniel 6:8-15). Numele de Media a fost folosit uneori avându-se în vedere de fapt Persia, dar de cele mai multe ori a fost folosit împreună cu Persia, ca o parte majoră a unei noi confederaţii (Daniel 8:20; Estera 1:19).Mezii, aşa cum sunt văzuţi de prorocii Isaia (13:17) şi Ieremia (51:11, 28), au luat parte la capturarea Babilonului (Daniel 5:28). Noul cârmuitor al Babilonului, *Darius, a fost numit „Medul" (Daniel 11:1), fiind fiul lui Ahaşveroş care era originar din Media (Daniel 9:1).

Mai târziu, mezii s-au răzvrătit sub Darius I şi Darius II (409 î.Cr.). Istoria evreilor în Media este relatată în cartea Esterei (1:3, 14, 18-19), iar asuprirea mezilor de către sirieni (seleucizi) şi de către parţi este descrisă în 1 Macabei 14:1-3; Josephus, Ant. 10.232. Media a fost organizată în două satrapii: cea de-a 11-a şi cea de-a 18-a satrapie. Împreună cu parţii şi cu elamiţii, mezii sunt menţionaţi în Faptele Apostolilor 2:9. După sasanizi (membri ai dinastiei lui Sasan, n.tr), numele de Media a fost folosit numai ca termen geografic

BIBLIOGRAFIE
G. Widengren, POTT, p. 313 ş.urm.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: