MefiboşetMEFIBOŞET. Este posibil ca forma originală a numelui să fi fost Meribbaal, care probabil că se traduce „Baal este apărătorul" (1 Cronici 8:34; 9:40a), sau Meribbaal, „eroul lui Baal" (1 Cronici 9:40b). În revizuirea pe care Lucian a făcut-o Septuagintei (cu excepţia versetului din 2 Samuel 21:8), forma este Memfibaal, care probabil că se traduce cu „cel care spintecă pe Baal în bucăţi (cf. Deuteronom 32:26). Această formă de *tranziţie a fost probabil modificată mai departe prin înlocuirea lui ba’al cu balet, „ruşine" (vezi, Iş-Boşet, Ierubeset, în 2 Samuel 11:21, iar în 1 Împăraţi 18:19-25, LXX are „prorocii ruşinii" în locul expresiei „prorocii lui Baal"). Vezi BDB; Smith, ICC, Samuel, 1899, p. 284-285; S.R. Driver, Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel, 1913, p. 253-255 cu referinţele. Pe de altă parte, este posibil ca Mefiboşet şi Meribbaal să fie nume care se exclud reciproc (*IŞ-BOŞET).

Au existat doi bărbaţi care au purtat acest nume.

1. Fiul lui Ionatan, care la rândul lui a fost fiul lui Saul. Când aceştia au fost ucişi, avea doar cinci ani şi a rămas olog datorită unei căzături în timp ce fugea cu doica lui (2 Samuel 4:4). David i-a scăpat viaţa, i-a dat un loc de cinste la curte, din pricina lui Ionatan şi l-a numit pe Ţiba, unul din slujitorii lui Saul, ca să-i slujească (2 Samuel 9-21:7). Perfidia lui Ţiba şi reconcilierea lui David cu Mefiboşet din timpul răzvrătirii lui Absalom sunt relatate în 2 Samuel 16:1-6; 19:24-30.

2. Fiul lui Saul pe care i l-a născut ţiitoarea sa, Riţpa. El a fost printre cei executaţi de gabaoniţi, în semn de răzbunare pentru masacrul care l-a făcut Saul (2 Samuel 21:8).

A.G.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: