MeşecMEŞEC (MT mesek; LXX Mosoch). Unul dintre fiii lui Iafet (Geneza 10:2; 1 Cronici 1:5) care atât aici cât şi în altă parte este asociat cu Tubal. 1 Cronici 1:17 îl descrie ca un urmaş al lui Sem, prin Aram, în timp ce pasajul paralel (Geneza 10:23) îi dă numele ca Maş. Se presupune că unul din aceste două nume este eronat şi Moşok ce apare în LXX în Geneza 10:23 sugerează faptul că s-a pierdut un k. Căsătoria între două persoane din seminţii diferite care este sugerată implicit aici prin apariţia aceluiaşi nume printre copiii lui Sem şi copiii lui Iafet, nu pare imposibilă (*NAŢIUNI, TABEL).

Despre urmaşii lui Meşec se spune mai târziu că exportau sclavi şi cupru (Ezechiel 27:13), că erau un popor războinic care ameninţa din N (Ezechiel 32:26; 38:2-3; 39:1), şi că duceau o viaţă tipică societăţii barbare (Psalmul 120:5). Asocierea frecventă a numelui cu Tubal ne spune despre posibila lor identificare cu popoarele care sunt deseori menţionate împreună ca Tabal şi Musku în inscripţiile asiriene şi Tibarenoi şi Moschoi în Herodot. Mus-ka-a-ia sunt menţionaţi pentru prima dată în analele lui Tiglat-Pileser I (cca. 1100 î.Cr.) ca formând o armată de 20.000 de soldaţi în partea de N, şi este posibil ca ei să fi fost deja în partea de SE a Mării Negre cu un secol mai devreme, când textele menţionează pe unul numit Mitas în zona respectivă, căci acest nume este similar cu cel al împăratului tribului Muski din cel de-al 8-lea secol. Ei sunt menţionaţi în analele lui Tukulti-Ninurta II şi ale lui Ashurnasirpal II în cel de-al 9-lea secol şi ale lui Sargon în secolul al 8-lea. Acest rege dă conducătorilor lor numele de mi-ta-a, care în opinia unor cercetători ar trebui să se refere la Midas al Frigiei, împărăţia care a urmat după hetiţi în Asia Mică şi de aceea ei sugerează că muski sunt de fapt frigienii. Cuvântul musku nu este menţionat în inscripţiile ahemeniene, dar Herodot îi menţionează pe moschoi ca făcând parte din cea de-a 19-a satrapie a lui Darius (3. 94) şi ca formând un contigent în armata lui Xerxes (7.78). Această informaţie ne face să ajungem la concluzia că Meşec se referă la un popor care vorbea o limbă indo-europeană şi care a intrat în Orientul Apropiat prin stepa din partea de N. Ei s-au impus ca şi conducători ai populaţiei indigene din zona de E a Anatoliei.

BIBLIOGRAFIE
S. Parpola, Neo-Assyrian Toponyms, 1970, p. 252-253; R.D. Barnett, CAH, 1975, p. 417-442; J.N. Postage, Iraq 35, 1973, p. 21-34.

T.C.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: