MesopotamiaMESOPOTAMIA. Cuvântul gr. Mesopotamia, „între două râuri", este împrumutat de VA din LXX, pentru a traduce cuvântul de origine ebr. ‘aram naharayim (excepţie făcând titlul Psalmului 60). Acesta a fost ţinutul fertil de la E de râul Orontes, acoperind cursul inferior şi superior al Eufratului şi ţinutul udat de râurile Tigru şi Habur, adică partea de E a Siriei şi de N a Iraqului din zilele noastre. Ţinutul acesta include Haranul (unde s-a mutat Avraam după ce a plecat din Ur, din Babilonia (Haldea, n.tr.) şi oraşele din jurul lui, unde a fost trimis Eliazar ca să caute o soţie pentru Isaac (Geneza 24:10). Mesopotamia a fost ţinutul natal al lui Balaam (Deuteronom 23:4; *PEOR) şi a fost ţara condusă de Cuşan-Rişeataim, cel care a asuprit pe Israel (Judecători 3:8-10). În timpul lui David, Mesopotamia a furnizat care de război şi călăreţi amoniţilor - duşmanii lui Israel (1 Cronici 19:6). Acest detaliu se potriveşte cu mărturiile pe care le avem privitor la ocuparea acestui întreg ţinut în cel de-al doilea mileniu de către mitani şi huriani (*HORIŢII), indo-arieni care se ocupau de creşterea cailor.

Scriitorii greci şi romani de după cel de-al patrulea secol î.Cr., au extins înţelesul cuvântului Mesopotamia, descriind prin el întreaga vale dintre Tigru şi Eufrat, adică Iraqul de astăzi. Astfel, Ştefan s-a referit la locul natal al lui Avraam, la Ur din Babilonia, ca fiind în „Mesopotamia, înainte ca să se aşeze în Haran" (Faptele Apostolilor 7:2). Faptul că locuitorii din Mesopotamia au fost menţionaţi alături de parţi, de mezi şi de elamiţi poate fi un indiciu că evreii din diaspora babiloniană au fost prezenţi la Ierusalim şi l-au ascultat pe Petru (Faptele Apostolilor 2:9). Aşadar, NT foloseşte sensul mai general al numelui geografic care este adoptat şi astăzi de unii savanţi.

Vezi de asemenea *ARAM, *SIRIA, iar privitor la istoria regiunii, *ASIRIA şi *BABILONIA.

BIBLIOGRAFIE
J J. Finkelestein, JNES 21, 1962, P. 73-92.

D.J.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: