Mielul lui DumnezeuMIELUL LUI DUMNEZEU. Această expresie apare de două ori, numai în NT (Ioan 1:29, 36). Cuvântul amnos poate fi găsit şi în Faptele Apostolilor 8:32 şi în 1 Petru 1:19, arnos apare în Luca 10:3, iar arnion se găseşte o dată în Ioan 21:15 şi de 21 de ori în Apocalipsa. Cuvintele „Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii" (Ioan 1:29) îi sunt atribuite lui Ioan Botezătorul, atunci când L-a întâmpinat aclamându-L pe Isus. Au fost exprimate multe interpretări posibile ale cuvântului „miel".

Unii sugerează că el se referă la mielul adus ca jertfă pentru păcat, şi că expresia „care ridică păcatele lumii” ar sprijini această interpretare. Faptul că ideea de ispăşire pare să nu mai existe şi în altă parte a Evangheliei după Ioan nu este un motiv temeinic pentru a respinge această interpretare.

Alţii cred că este o referire la mielul pascal. Sărbătorile evreieşti ocupă un loc important în scrierile lui Ioan şi Ioan 19:36 poate la fel de bine să facă aluzie la mielul de Paşte. Aceasta, însă, nu explică întreaga expresie, întrucât mielul pascal nu ispăşeşte păcatele.

Unii susţin că avem de a face cu Robul în suferinţă din Isaia 53. Cuvântul amnos apare în LXX, în Isaia 53:7. Ioan Botezătorul a citat din Isaia 40 cu o zi înainte, şi este posibil ca el să fi meditat asupra acestor capitole. Funcţia de purtător al păcatelor reiese clar din Isaia 53. Sugestia că amnos este o traducere greşită a cuvântului aramaic talya’, care înseamnă „slujitor" este ingenioasă, dar nu a fost dovedită ca adevărată.

O altă posibilitate ar fi ca acest cuvânt să se refere la berbecele cu coarne care stătea în capul turmei. „Mielul lui Dumnezeu" ar fi în acest caz acelaşi cu „Împăratul lui Israel". Acest punct de vedere este acceptat numai în cazul în care considerăm că ho airon ten hamartian nu are nici un sens de ispăşire.

Se pare că, indiferent de ce a vrut să spună Ioan Botezătorul, evanghelistul s-a referit la un miel adus ca jertfă în Templu, la mielul pascal şi la Robul în suferinţă. Expresia „Mielul lui Dumnezeu" ne aduce aminte de asemenea de modul în care Dumnezeu i-a scos în cale lui Avraam un miel de jertfă (Geneza 22:8, 13-14).

BIBLIOGRAFIE
Arnt; J. Jeremias, TDNT 1, p. 338-340; R. Tuente, NIDNTT 2, p. 410-414; comentariile standard la Evanghelia după Ioan; C.H. Dodd, The Interpretation of the Fourth Gospel, 1953, p. 230-238; L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, 1965, p. 129 ş.urm.

R.E.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: