MigdolMIGDOL. Este numele folosit pentru o fortăreaţă a canaaniţilor. Este menţionat ca un nume al unui loc în Exod 14:2; Numeri 33:7; Ieremia 44:1; 46:14; Ezechiel 29:10; 30:6. Mai multe fortăreţe (Migdol) au fost construite în apropierea graniţei cu Egiptul, dar nici una din ele nu poate fi localizată cu precizie. Cetatea (Migdol) prorocilor, în partea de N a Egiptului (posibil la Tell el-Her), este diferită de cea din S (P. Anastasi V), care este probabil cetatea (Migdol) Sucot (în egipteana veche, tkw).Cetatea din N poate fi aşezarea Magdolum din Itinerarium Antonini, la 12 mile romane de Pelusium. (*TABĂRA DE LÂNGĂ MARE).

C.D.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: