MiţearMIŢEAR. Un deal menţionat în Psalmul 42:6, în asociere cu Mt. Hermon. Se poate presupune că Hermonul se vedea de pe acest deal, caz în care trebuie să fi fost în regiunea Galileii - observaţi menţionarea râului Iordan. În ebr. cuvântul (mis‘ar) înseamnă „micime". Unii erudiţi corectează puţin textul din Psalmul 42:6, făcând din cuvântul mis’ar un adjectiv, „mic", aluzia fiind la Muntele Sion. În cazul acesta, psalmistul şi-ar exprima preferinţa pentru Sion, nu pentru masivul uriaş al Hermonului.

D.F.P.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: