NicodimNICODIM. Numele este grecesc şi înseamnă „cuceritorul poporului". Este menţionat numai în cea de-a patra evanghelie, unde este prezentat ca un fariseu şi ca un lider al iudeilor (adică, un membru al Sinedriului) care a venit la Isus noaptea (Ioan 3:1- 21). Se pare că a fost un om onest şi că a fost atras de caracterul şi învăţăturile lui Isus, dar s-a temut ca acest interes pe care-l avea să fie cunoscut de colegii lui farisei. El nu a putut înţelege metaforele spirituale folosite de Cristos. Nicodim dispare de pe scenă şi ceea ce ne mai râmâne sunt cuvintele pe care Cristos le adresează religiei iudaice învăluită în întuneric.

Numele lui mai este menţionat din nou în Ioan 7:50-52, unde el dă dovadă de mai mult curaj, prin faptul că protestează împotriva procedurii de a-L condamna pe Isus fără a I se da şansa de a Se apăra. Ultima referire o găsim în Ioan 19:40, unde ni se spune că a adus un dar foarte scump de mirodenii, ca să ungă trupul lui Isus. În afară de multele legende care s-au născut în jurul persoanei lui (de exemplu, în Evanghelia lui Nicodim, o scriere apocrifă), nu mai cunoaştem nimic despre el. Nu este sigur dacă el este unul şi acelaşi cu Naqdimon ben-Gorion, nume pe care-l găsim în Talmud.

BIBLIOGRAFIE
M. de Jonge, „Nicodemus and Jesus", BJRL 53, 1970- 71, p. 337 ş.urm.

R.E.N.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: