oglindăOGLINDĂ. În perioada VT, oglinzile erau fabricate din metal turnat şi lustruit foarte puternic (Iov 37:18). Au fost găsite în Palestina mai multe exemplare din bronz care datează de pe la mijlocul epocii bronzului, unele mai recente. Acestea au o formă comună tuturor exemplarelor găsite în Orientul Apropiat; cf. cele folosite de femeile israelite în Exod 38:8 (vezi ANEP, No. 71). Semnificaţia cuvântului ebraic gillayon din lista obiectelor de podoabă pe care o dă Isaia (3:23, tradus cu tablă în Isaia 8:1) este incertă; este posibil ca acest cuvânt să însemne oglinzi (targ., VA, VR); alţii ne sugerează că este vorba de haine de pânză transparentă (LXX, VSR). Oglinzile de sticlă au fost introduse probabil în primul secol d.Cr. Indiferent că erau fabricate din metal sau din sticlă, aceste oglinzi nu reflectau niciodată perfect imaginea (1 Corinteni 13:12). Este posibil ca în 2 Corinteni 3:18 (în gr. hemeiss... katoptrizomenoi) Pavel să se refere la faptul că noi nu vedem decât o reflectare (VA); este posibil însă ca noi sa fim cei care reflectăm (RV; vezi Arnt, p. 425-426; R.V.G. Tasker, 2 Corinthians, TNTC, 1958, p. 67-68). Iacov ne dă o ilustraţie simplă cu oglinda (1:23).

A.R.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: