Oholibama, Ohola, OholibaOHOLIBAMA, OHOLA, OHOLIBA. Oholibama a fost un nume edomit folosit atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. A fost numele celei de-a doua neveste a lui Esau, o femeie canaanită, fiica Anei şi mama lui Ieuş, Iaelam şi Core (Geneza 36:1-28). A mai existat şi o căpetenie a edomiţilor care a purtat acest nume (Geneza 36:41; 1 Cronici 1:52) care înseamnă „cortul de pe înălţimi". La Geneza 36:34 şi la 1 Cronici 1:52, numele apare alături de Timna şi este interesant să observăm faptul că la Timna în Neghev, regiunea Edomului antic, a fost descoperit un loc sfânt sub forma unui cort. Locul acesta sfânt datează din perioada madianiţilor şi este asemănător cu Cortul întâlnirii din pustiu. Numele ne sugerează ideea că este posibil ca unele „înălţimi" din perioadele mai timpurii să fi fost de fapt corturi (cf. Ezechiel 16:16).

Ohola şi Oholiba (în VA, Ahola şi Aholiba) sunt nume alegorice pe care le găsim în Ezechiel 23 şi care sunt date împărăţiilor de N şi de S. Ambele nume înseamnă „închinător în cort" şi au fost inspirate de numele Oholibama. Aceste nume conţin implicit critica ce i se aduce lui Israel pentru necredincioşia lui faţă de Dumnezeu. Cele două împărăţii sunt portretizate ca surori căsătorite cu Iahve, dar care au continuat să comită adulter, având relaţii cu alte popoare. Oholibei i se atrage atenţia să nu calce pe urmele surorii sale şi se prevesteşte judecata pentru neascultare. Natura sexuală a metaforelor folosite (cf. Ezechiel 16; Osea 1-3; Amos 5:1-2) este adecvată, în special datorită faptului că multe dintre religiile popoarelor vecine conţineau rituri ale fertilităţii.

J.T.W.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: