ospăţOSPĂŢ. Cuvintele traduse cu „ospăţ" în AV (iar în RSV în unele locuri cu „cină", „a se ospăta", etc.) sunt misteh (de ex. Estera 5:4 ş.urm.; Daniel 5:10), sata (Estera 7:1), yayin (Cântarea Cântărilor 2:4) şi potos (1 Petru 4:3). Aceşti termeni se referă în primul rând la băutul vinului; în versetul din 1 Petru, potos se referă specific la acest lucru. În VT, termenul „ospăţ" este folosit pentru a reprezenta fericirea pe care o va aduce Împărăţia mesianică ce urmează să vină (aşa cum găsim în Isaia 25:6; cf. Matei 8:11; Luca 14:15 ş.urm.). În mod similar, „masa comună" a sectei de la Qumran pare să fi fost o anticipare ritualistică a ospăţului mesianic (cf. 1QS 2). În NT se mai face aluzie la un astfel de ospăţ la Cina cea de taină, unde Isus spune ucenicilor că masa pe care ei o serveau a fost o umbră a adevăratei slave mesianice, posibilă prin moartea Lui (Matei 26:27-29; cf. Luca 22:29 ş.urm.; Apoc, 3:20; 19:9).

S.S.S.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: