paharnicPAHARNIC. (În ebr. masqeh, „cel care dă să bea"). Atribuţiile paharnicului lui Faraon din vremea lui Iosif (Geneza 40:1 ş.urm.) corespundeau în parte termenului egiptean (cu înţeles mai larg) wdpw, termen mai vechi ce era folosit în special în perioada de mijloc a împărăţiei (aprox. 2000-1600 î.Cr.; cf. Iosif cca. 1700 î.Cr.); corespundea însă întru totul termenului de mai târziu wb’, „purtătorul paharului" din perioada Noii împărăţii (cca. 1600-1100 î.Cr.), perioadă ce include zilele lui Moise. Vezi A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, 1, 1947, p. 43*, 44* în nr. 122 (wb’), şi J. Vergote, Joseph en Egypte, 1959, p. 35-40 (esp. p. 36). Paharnicii egipteni, wb, au fost numiţi deseori w’b-’wy, „cu mâinile curate", iar în sec. al 13-lea î.Cr., paharnicul se numea wb’ dp irp, „purtătorul paharului (paharnic) care degustează vinul" (R.A. Caminos, Late-Egyptian Miscellanies, 1954, p. 498). Aceste persoane oficiale (deseori străini) au devenit în multe cazuri oamenii de încredere şi favoriţii împăratului şi s-au bucurat de influenţă politică; acest lucru este foarte evident în timpul dinastiei 20 din Egipt (sec. al 12-lea î.Cr.), şi comp. Neemia. Paharnicii marilor demnitari egipteni sunt zugrăviţi uneori în picturile din mormintele faraonilor, servind vin.

Paharnicii făceau parte din slujitorii strălucitei curţi a lui Solomon, care a impresionat-o atât de mult pe regina din Şeba (1 Împăraţi 10:5; 2 Cronici 9:4); pentru mărturii cu privire la paharnicii de la curţile palestiniene (canaanite), vezi partea stângă a plăcii de fildeş de la Meghido descrisă în cartea lui E.W. Heaton, Everyday Life în Old Testament Times, 1956, p. 164, fig. 80, sau în cartea lui W.F. Albright, Archaeology of Palestine, 1960, p. 123, fig. 31.

Neemia (1:11) a fost paharnicul lui Artaxerxes I al Persiei (cca. 464-423 î.Cr.) şi, ca şi paharnicii din Egipt, el s-a bucurat de încrederea şi de favoarea suveranului precumşi de influenţă. Pentru un tablou care înfăţişează un paharnic asirian, vezi lucrarea lui H. Frankfort, Art and Architecture of the Ancient Orient, 1954, placa 89.

K.A.K.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: