pedestruPEDESTRU. În ebr. ragli de la regel, „picior". Cuvântul este folosit numai pentru persoane de genul masculin. Pedeştrii se deosebesc de copii (Exod 12:37; cf. Numeri 11:21). Cuvântul este un termen militar (Judecători 20:2), şi deseori se referă la soldaţi în general (1 Samuel 4:10; 15:4; 2 Samuel 10:6; 1 Împăraţi 20:29). Este folosit pentru a face distincţie între infanterie şi luptătorii din carele de luptă (2 Samuel 8:4; 2 Împăraţi 13:17; Ieremia 12:5; 1 Cronici 18:4; 19:18). În 1 Samuel 22:17, apare cuvântul „alergători" care este o traducere a cuvântului rasim, aceştia fiind 50 de bărbaţi care alergau înaintea carului de luptă al împăratului (1 Samuel 8:11; 2 Samuel 15:1; 1 Împăraţi 1:5). Ei aveau de asemenea rolul de a-l apăra pe împărat (1 Împăraţi 14:27-28; 2 Împăraţi 10:25; 11:4 etc.; 2 Cronici 12:10-11) precum şi pe acela de mesageri ai împăratului (2 Cronici 30:6, 10). Într-o anumită împrejurare Ilie a alergat înaintea lui Ahab (1 Împăraţi 18:46). Curierii împărăteşti ai Imperiului Roman sunt numiţi „alergători" în Estera 3:13, 15 şi reţin aceeaşi denumire chiar şi atunci când călăreau (Estera 8:10,14). În Iov 9:25, cuvântul este folosit ca o comparaţie.

A. van S.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: