PeorPEOR.

1. Un munte la N de Marea Moartă, faţă în faţă cu Ierihonul, de pe care se vede deşertul, dar aşezarea lui nu a fost identificată cu certitudine. A fost ultimul loc de unde a binecuvântat Balaam pe Israel (Numeri 23:28). Vezi J.A. Jaussen-R. Savignac, Mission en Arabie, 1909, p. 2, 650 ş.urm.

2. Numele unei zeităţi, numele întreg fiind Baal-Peor, de care s-a lipit inima israeliţilor (Numeri 25:3). Ei au fost aspru pedepsiţi pentru că i s-au închinat acestui idol. Pedeapsa a avut un efect deosebit asupra lor şi a fost menţionată în repetate rânduri ca un avertisment şi ca să slujească de exemplu (Numeri 31:16; Deuteronom 4:3; Iosua 22:17).

M.A.M.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Cele mai citite articole: